Bác sĩ đăng nhập

Bác sĩ sẽ được cấp tài khoản đăng nhập vào trang quản trị hệ thống của VNAMedical.

Trên trang quản trị, bác sĩ có thể truy vấn, chẩn đoán, kê đơn và đưa ra lời khuyên y tế.

Ngoài ra, bác sĩ có thể đăng tải thêm về kiến thức y học, các kinh nghiệm cuộc sống hoặc chia sẻ những điều thú vị của bản thân nhằm góp phần tạo nên một kho kiến thức y học phong phú thú vị.