Thạc sĩ.Bác sĩ Phạm Minh Tuấn

Chuyên khoa: Nội Tim Mạch

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học y Hà Nội.

Kinh nghiệm 3 năm học tập và làm việc tại Viện Tim Mạch Quốc Gia Việt Nam với các chuyên gia đầu ngành trong cả nước về Tim Mạch học.

Phí tư vấn: 150.000vnđ/ lần tư vấn

Được đánh giá:
5/5

Đăng ký đặt lịch khám trực tuyến cùng thạc sĩ, bác sĩ Phạm Minh Tuấn với mức phí 150.000vnđ/ lần khám.