ThS. Lê Huy Hùng

Chuyên khoa: Dinh dưỡng – Tiết chế

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học y Hà Nội.

Kinh nghiệm hơn 10 năm chuyên ngành.

Phí tư vấn: miễn phí

Được đánh giá:
5/5

Đăng ký đặt lịch khám miễn phí trực tuyến cùng Thạc sĩ Lê Huy Hùng